در گذشت نادر ابراهیمی را به تمامی هنرمندان و هنردوستان تسلیت می گویم.

نطفه­نقطه­ی قهرمان

که بگیرد ، شهر را

می­گویند : دست هایش­

 سر می­زنند،

 به دردها !

و گام هایش                                                                                                

روی دیوارها،

کشیده می شوند...نقطه

نقطه­ی ریه اش هم

لابی ها را دود...دووود...دووو !                                                                

هر قدر، قهوه بنوشد                                                                                   

سرما و فقر

در فنجان­اش ، جا نمی ماند...

باز می­گویند :

او یکسان می­کند

تا پدر، در امتدادِ ما...در

کارخانه­هایی­که از اتاق­مان می­گذرند

                                                   نان بخوریم!

شاید ... سرانجام

آنچه می­گویند، سینه­به­سینه

می­گردد و فرومی­رود

                              نطفه­نطفه­ی قهرمان

                              باکف­های سپید

                               و آبی سرد

زیرپاهای پدرش

                     که نمی­شود...تا !

قهرمانی ، درون چاه حمام

نقط... فه ! 

محمد مهدی یارجانلی- زمستان ٨۵

.........................................................................

حرف های روی آب ... برای تمامی معشوقه های نداشته ی یک شاعر :

گاهی وقت ها که از خودت سیر می شوی - تصمیم بگیر

آنچه تف کردنی ست من هستم یا ...  تو هیچ گاه و با هیچ کدام از نام هایت هیچ کدام از شکل هایت و هیچ کدام از قلب هایت مرا در آغوش نکشیدی

تمام سادگی های یک مرد فدای حرف های شیرینت

نازنینم می دانم دروغ می گویی

میدانم هیچ از من در ذهن های تو نیست و می دانم ...

اما ترا به تمامی لبخند هایی که دریغم شد ترا به تمامی خیال های خام

دروغ هایت را از من نگیر - بگذار در توهم دوست داشتنت بمانم ! 

بگذار خیال کنم هستم . بگذار خیال کنم هستم . بگذار خیال کنم ...

 

*** تا یادم هست :

زاد روز من نیز 27خرداد است،

حالا هر کس مرد هدیه دادن است نظری بدهد. سپاس

..............................................................

این کار قدیمی است اما نمی دانم چرا این روزها بیش از آنروزها در حال و هوای این کارم هستم:

 

وقتی پدرمان عاشق شد

 

قراربود زندگی کنیم

 

 

وقتی به دنیا آمدیم

 

قرا شد عاشق شویم

 

 

وقتی عاشق شدیم

 

قرار شد پدر شویم

 

 

چرخه زیستی پدر!

 

 

تنها قرار این است:

 

پدر شویم

یا

  ...

      ..

          .

             ؟

 

.............................................................

 

دوستی این روزها این را برایم پیامک کرد:

 

شاعر شده بودید که تغییر کنید

یا در قفس عقربه ها گیر کنید

شاید هم از این کنگره ها می آیید

تا از خودتان دوباره تقدیرکنید

شاعرش را نمی شناسم اگر می شناختم جبین اش را بوسه می زندم.

(هم چنان قصدم بی احترامی به کسی نیست)

..........................................................................

کسانی در مورد جناب آقای مهدی جعفری پرسیده بودند:

ایشان از دوستان و شاعران خوب و مطرح استان مرکزی در عرصه ی شعر سپید هستند.کاری از ایشان را در اینجا بخوانید.

 

..........................................................................

 در پایان هم نمی توانم نگویم:

عزیزانم با تمامی آنچه هست...در وجودمن...ازمهربیکرانتان...سپاسگزار.