سلام عزیزان

اصلاً فکرشم نمی کردم خوب همچین پستی داشته باشم روزی! خوب هر چه پیش آید آمده دیگر کاریش نمی شود کرد، الانم از انتظار صبح ساعت رو نگاه کردم ،بله دو و نیم بامداد و من بعد یک روز ناگذیر و سخت کاری که از بس این حس مسئولیت پذیری در وجودمان همچین قلمبه شده بود و خبطی کردیم و ... خلاصصصصصصصصصصصه هنوز که هنوزه تو دل بیابونم!!!

البته امکانات رفاهی خوب هست ولی خوب هر چی باشه خونه آدم نمیشه که

دیدم دیره بی خیال اومدن به قم شدم

بگذریم

اصل حالتون چطوره با معرفت ها

حالا ما مشکل داریم وقت نمیشه درست و درمون خدمت برسیم شمام باید کم پیدا شید؟؟؟

چه می گفتم؟؟

چقدر دلم لک زده طنز بنویسم اما امان از تنبلی آقا و ایضا خانم

اما فقط همینو بگم که خدا گیر آدم زبون نفهم نندازدتون

امروز یا همون دیروز که ما رو انداخت!

یک راننده تریلی نسبتاً محترم و اممممممممممممما محترم اشک مارو در اورد

گیر داده بودکویل بالای ١٧ تن نمی برم که نمی برم حالا بارنامه ی ٢٢تنی داره ها!!!زور میگه دیگه-(هرچند ما ٣ساعت تحمل کردیم بعدشم گفتیم که ذوستان همون کاری رو بکنن که باید و ...)دم به ساعتم شلوغ بازی درمی آورد و می خواست قضیه رو به روش مدیریت افکار عمومی و دیپلماسی عمومی و حمومی و قیمومی حل کنه

--نمی دونم منو یاد کی می انداخت

(حالا باز فردا این استکبار بیکار جهانی واسمون حرف در نیارن خوبه)

خلاصه هرچی بود که هفتاد میلیون مردم خوشبخت و باهال کشورمون دهان مبارکش را می نگریستند و البته دست های سرخش را و انگشت حیرت می گزیدند و شایدم می بریدند

زودی بگذریم.....اهه

داشتم می گفتم نمی دونم مصاحبه های طنز واقعی انتخاباتو دیده بودید یا نه

اما ما که این بابا رو دیدیم یاد اون بابا افتادیم که ییهو یعنی قلبش گرفت

ای بابا آخه مگه زبون نفهمی و هارتو پورتو گردن کلفت بازی و قانون گریزی به همین جا ختم میشه

":بلههههههههههه!!!-بگیرم...-یعنی شیطونه میگه قلبم بگیره ...کنم دیگه حرفای بودارو ، نرمو ، چه می دونم مخمل گربه ی مادر بزرگه ای نزنه ها!"

بفرما تا میای دو کلوم حرف حسابم بزنی  ..قلب یه مشت فرمون بدست می گیره

اما نه از این فرمونا ها

از اون فرمونای ماشین مشتی ممدلی نه گوشت داره نه بربری

گشنتونه بسم ا...

کوچه ی ما

اون بالا

تورمم نداریم

از بس که ما باحالیم

حرفی داری یاعلی

سه نقطه...دربدری

....بابا نخواستیم باز میخوای ... اصلاًبیاید حرفای خوب بزنیم

ول کنید بابا این نوشته هر طرفش را می گیری

زخمش از جای دیگری لبخند می زند

دوستتان دارم

و من همچنان عاشقم

تا همیشهقلب