مادرم سپاس ایزدم را که افتخار دست بوسیت با من است

روزت مبارک

حضورت مبارک

عزتت افزون عاقبتت بخیر و سلامتی و شادکامیت جاودان

 

....................................................................................................................

 

چشمانت

به غروب

          خیره می شوند

تا

  آسمان بیاید روی گونه هات

......باران بگیرد

.

.

.

 .

سلام

نمی خوام پرچونه گی کنم

ولی به اون بنده خداهای بی ملاحظه و بد دهن و ناشناسی که بی حرمتی کردن و ...می گویم:

ای کاش بیاموزیم:

 جای تلاش نافرجاممان در حمله به دیگران و تخریب شان - باید کمی سعی کنیم :

«خودمان را بسازیم»

 بد نیست بعضی وقت ها کمی به خودمان بیاییم!!!!

 

راستی ممنون از دوستانی که حتی در این روزها که کمتر آپ می کنم فراموشم نمی کنند...بزودی فعال تر می شوم انشاا...قول می دم

 

زنده باشید و سبز ..دوستانم