سلام بر دوستان مهربان اهل هنر و اهلی هنر

مدتهاست این دل و دماغ نوشتن بر نمی گشت

چرایش هم که زیاد است و بود و خواهد بود و ...بگذریم

شعر آخر هم که دو سه ماهیست توسط خانواده توقیف شده و ندارمش فعلاً که در پست بگذارم وطبیعتاً دست و دلم به شعر بعدی نمی رود.

بهرحال گفتم چند خطی بنویسم

از همه جا

از آقای الف.نون با آن ضرب المثل های ... اش

تا اظهارهای حضرات منتسب به وی

و از اوضاع قشنگ اقتصاد و فرهنگ و هنر و اجتماع و مدنیت و دیانت و ...

چند جمله منتسب به کوروش کبیر را اما به تمام این گفته ها و ناگفته ها ترجیح می دهیم

...مردم اغلب ، بی انصاف ، بی منطق و خودمحورند

ولی آنان را ببخش..

اگر مهربان باشی تو را به داشتن انگیزه های پنهان متهم می کنند ولی

مهربان باش..

اگر شریف و درستکار باشی فریبت می دهند ولی

شریف و درستکار باش..

نیکی های امروزت را فراموش می کنند ولی

نیکوکار باش..

بهترین های خود را به دنیا ببخش حتی اگر هیچگاه کافی نباشد

و در نهایت می بینی که هر آنچه هست

همواره میان تو و خداوند است

نه میان تو و مردم