بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلب القلوب و الابصار

یا مدبر اللیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال

حول حالنا الی احسن الحال

 

....................

سلام سال نو

سلام

خوش آمدی

خوب شما خودتان می آیی و می روی دیگر و از ما هم که نمی پرسی

نمی گویی شاید دوست داشته باشیم بعضی وقت ها زود تر راه بیفتی

گاهی وقت ها بنشینی

همینطور بنشینی یک گوشه ، کنار ما ، بگذاری از لحظه های خوبمان بیشتر لذت ببریم

راه می روی روی روز های ما ، روی خاطرات ما

با یک سرعت ثابت از دید خودت

هرگاه شانه به شانه ات راه می آییم و به تو نزدیک می شویم و از دوست داشتنی هایمان دور ، تو سرعتت هی کم می شود ، هی کم ، کمتر

گویی که اصلا نمی گذری از ما

کش می آیی ، کشیده می شوی روی وزن دلتنگی هامان ، می نشینی روی غم مان، دلمان!

و آنگاه که حواسمان پرت خوشی ها و دوست داشتنی هایمان است و با تو راه نمی آییم ، چنان تند تند گام بر می داری..

آن چنان از ما می گذری و فاصله می گیری که مجبور باشیم برای رسیدن به تو سگ دو بزنیم

و آنگاه است که حالمان...

بگذریم -سلام سال نو-

لااقل عید ها آن موقعی است که ما سالی یک بار با هم آشتی می کنیم دیگر ، نه؟!

و همدیگر را در آغوش می فشاریم؟

و خوشحال می شویم و سرور کنان حول حالنا می خوانیم!

سلام سال نو

بیا امسال با ما بیشتر راه بیا ، بیا امسال یک وقت هایی بنشین بگذار نفسی چاق کنیم

بیا امسال باهم شاد باشیم.

...................

انشاا.. امسال و هرسالمان در خوشی و سلامتی و شادی و عاقبت بخیری بگذرد

حالا که آشتی کردیم

حالا که متحول شدیم

خدا پشت و پناهمان

سال نو مبارکقلببغل