.....................شاعردربحبحه ی تمدن معنا را دنبال ميکند؛     

شاعرسربازی نرفته:اوهيچ وقت نميتواندازچشمهايش دفاع کند؛

    معنای شاعر هم پشت دود ماشين ها تيرباران خواهدشد؛     

ودوباره شاعر بی معنا معنا را دنبال ميکند......................     

/ 3 نظر / 14 بازدید
حسین غیاثی

سلام...خيلی مخلصيم....روز جلسه ها تون و عوض کنين ديگه ...بتونيم ببينيمتون...کارت خيلی خوب بود...به نظرم تکرار شاعر اگر عمدی بوده کمکی به کار نکرده..وحتی ضربه زده......و(بی معنا معنا را دنبال ميکند)بی معنا يه جورايی حشوه......نمی تواند از چشمهایش دفاع کند خیلی خوبه....

آس و پاس

قشنگه موفق باشی دوست داشتی يه سرهم به ما بزن

شهرزاد

سلام شاعر... به روزم ومنتظرحضورت. شاد باشید وسرافراز