واينک;چه؟

/ 6 نظر / 17 بازدید
elle

و اينک چيزی شبيه من... کمی آن طرف تر... زبان در می اورم به جمله های تو.. حالا باز حرف بزن... من ... خواب ام... می خواهی بخواب.. نمی خواهی... همين... چزی شبيه من...

ابوذر

آدم مزه خودش را می داند يا نه؟! من نمی دانم کرمهای دورو بر قبرم را گرسنه می گذارم يا نه، من يه غصه ديگه هم دارم قدم صدو هشتاد است و قبرها را صدو پنجاهی می سازند!!! فکر کنم پاهام را موقع گذاشتن تو قبر بشکنند!

رضا

فکر کنم وودی آلن گفته :مهم نيست مرگ کی و کجا به سراغ من مياد مهم اينه که وقتی مياد من آنجا نباشم

رضا

در ضمن چه قدر نوشته هات جالبن

نرگس

و آن روز من آمدم نوشته هايت را خواندم و امروز آمدم از تو بپرسم و اينک چه ؟... باز بنويس