وقتی پدرمان عاشق شد

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 قراربود زندگی کنیم

 

 

 وقتی به دنیا آمدیم

 

 قرا شد عاشق شویم

 

 

 وقتی عاشق شدیم

 

 قرار شد پدر بشویم

 

 

 حالا ازهم جدا شده ایم

 

 چرخه زیستی پدر!

 

 

 تنهاقرار این است:

 

 زندگی کنیم یا فرارکنیم...؟!

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید