شاید بایدببینیم چه کسی هستیم! یا چه می خواهم؛

بهتر بگویم چه را بیشتر می خواهیم تا معلوم شودچگونه باید...!

 کسی می گفت:وقتی دنیا این است که هر روزمجبوریم؛ دیگرچه فرقی دارد...اصلاُ باشیم یا نه.

شاید باید کسی باشیم که می خواهیم؛یا بهتر:بیشتر می خواهیم باشیم.تا معلوم شود که...

کسی مظلوم..معدوم..عاصی..مجبور

کسی ناامید یا باامید..میتوانی فکر کنی هر چه می گذرد در پنجه های توست و به قدرت تصمیم

 های معقولت که نه مجبورت!(پادشاه اخترک اول در شازده کوچولو-اثر سنت اگزوپری)

این تویی که باید ببینی چه داری؛چه میخواهی؛وچه را باید بدهی تا انچه می خواهی؛شاید...

پ.ن:ما آمده ایم تا.....................از دست بدهیم و مجبور باشیم که...............خودم خواستم  !!

/ 3 نظر / 15 بازدید
محسن رضوي

درود ! با خبر يك افتتاحيه و مطلبي در باره ياد روز حافظ در آرامگاه وي و يك شعر به روزم .