روزگار غریبیست نازنین...

بزرگي مي گفت:  در خوشيهايت دوستانت ترا مي شناسند و در ناخوشيهات تو دوستانت را !


پی نوشت: دارم دوستانم را مي شناسم

/ 1 نظر / 18 بازدید
هديه

هوا بس ناجوانمردانه سرد است...