به ن...ا...../ و.............................................. :

می گویم دوستت ندارم

از فراموشی ات که می گذرد - بیشتر

می سوزم ؛

از این دروغ :

که فراموشت کرده ام- که خداحافظ- که دوستت ندارم !!! 

/ 1 نظر / 21 بازدید
مهديه پي سپار ( مهرگياه )

سلام دوباره ! اين کار رو خوندم . می شد بهتر از اين کار کرد . به نظرت زياد رو نيست ؟! ممنون با بت لينک و چشمان ناچار هم ميهمان مهرگياه شد . در ضمن اسم وبلاگت رو خيلی دوست دارم ... زيباست ...يه غم عجيب داره ... در ضمن در مورد قضیه ی اون دوستت مهرگياه دخت کنجکاو شدم ! من آخه نسبت به اين اسم آلرژی سختی دارم !!! روزگارت به خير .