# طبیعت

کودکی هنوز در نقاشیهایش خواب ماهی پلو ... یا... وقتی عید می شود؟؟

  جهان  تصویر ناخوشایندی ست از دید پنجره ی یک خانه ی متروک سعیده طبیعت پور     پ.ن: بابا امسال عید داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  .................................................................................................... نقش های این فرش بیش ... ادامه مطلب
/ 36 نظر / 19 بازدید