# میعادگاه

فرش های این خانه

کتاب ها را بین خودامان شب/نامه ها را                      در پیرهن ها و رنگ ها را.. تقسیم کردیم خیابان ها را، و میعادگاه مان،اتاقی کوچک                                      اندازه ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 43 بازدید