دخترک کبريت فروش قصه ها

کبريت  ندارد ؛

آنقدر روی کارتن ها خوابيده :

کبريت هايش را يکی يکی روشن کرده اند ؛

ژان وارژان شهر:ديگربا او همخوابه نخواهم شد .

/ 1 نظر / 16 بازدید
روبرتو

بوی مرگ همه جای اين بلاگ احساس ميشه!